Rekuperácia

Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný ale ušetrí veľké množstvo energie. Má účinnosť až 60 – 80%. Preto sa často používa pri nízkoenergetických domoch.


Výpočet teplôt rekuperačných jednotiek

Výpočet teplôt rekuperačných jednotiek

°C
°C
%
°C
Rozvody na rekuperáciu Filtre Rekuperátory do jednej miestnosti VENTS - Rekuperátory vzduchu-typ VUT Vortice - Vetracie rekuperačné jednotky VORT HR HRS ComfortBox - Kalorifer modul k HRS VENTS - Rekuperátory vzduchu VUE RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ GTDV do 750 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS Smarty X V - 175 - 370 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ RFM - 900-4000 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS Smarty X C - 175 - 600 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS V EKO - 100-2400 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS H EKO - 200-6700 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS C EKO - 200 - 2500 m³/h Príslušenstvo k rekuperátorom RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS-R H EKO - 500 až 6500 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ RENOVENT SKY - Qv ≤ 300 m³/h RENOVENT - Rekuperátory vzduchu - typ HRS-R H EKO - Qv ≤ 450 m³/h


Štítky: Rekuperácia